Khi quý khách có mong muốn tạm ngừng việc trở thành Hội viên của Lotte Department Store, quý khách có thể thực hiện yêu cầu trên vào bất cứ lúc nào.
Để thực hiện quá trình trên, xin vui lòng ghé qua quầy dịch vụ khách hàng tại tầng 4 và xuất trình thẻ Hội viên hoặc Chứng minh thư nhân dân của quý khách.
Số điểm tích lũy trong thẻ vẫn có thể sử dụng trong vòng 90 ngày kể từ ngày chấm dứt là Hội viên. Sau khoảng thời gian trên, hệ thống sẽ tự động xóa bỏ tất cả dữ liệu của quý khách hàng.
Xin chân thành cảm ơn!