01. Cam kết với khách hàng
1. Tôn trọng khách hàng
Chúng tôi hứa luôn luôn chú ý đến ý kiến của khách hang, thực hiện nhu cầu của khách hang, và lấy khách hang làm thước đo cho mọi quyết định và hành động.
2. Sự hài lòng của khách hàng
Chúng tôi hứa luôn chân thành tôn trọng khách hàng và tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng.
 • Chúng tôi sẽ luôn duy trì một hình ảnh và trang phục gọn gàng, và phục vụ khách hàng một cách khiêm tốn và tinh tế nhất.
 • Khi nói chuyện với khách hàng qua điện thoại, chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến ngôn từ để luôn mang đến sự chân thành và biết ơn.
 • Chúng tôi sẽ luôn luôn lắng nghe nhu cầu của khách hàng và xử lý các hoạt động liên quan đến khách hàng như là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ truyền đạt thông tin liên quan đến khách hàng một cách rõ ràng, và đảm bảo cho các ấn phẩm của chúng tôi đều dễ hiểu.
 • Chúng tôi sẽ giữ cho các tiện nghi liên quan đến khách hàng và môi trường kinh doanh không tì vết và dễ chịu.
 • Chúng tôi sẽ đảm nhận tất cả các yêu cầu từ khách hàng về việc đổi hoặc trả hàng một cách nhanh chóng.
 • Chúng tôi sẽ phản hồi lại mọi khiếu nại và đề nghị của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác, và thông báo cho khách hàng của chúng tôi.
3. Tạo dựng niềm tin khách hàng
Chúng tôi hứa luôn trung thực với khách hàng, trở thành một công ty được yêu mến và tin tưởng.
 • Chúng tôi sẽ luôn đối xử với khách hàng bằng sự chân thành, và luôn giữ lời hứa với khách hàng.
 • Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của khách hàng cho bên thứ ba với mục đích không liên quan đến hoạt động mà không có sự đồng ý trước của khách hàng
 • Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những phương pháp khác để nâng cao sự tương tác với khách hàng
02. Thực hiện việc kinh doanh khách quan và công bằng
1. Rõ ràng và minh bạch
Nhân viên nên thực hiện công việc của mình một cách rõ ràng và minh bạch.
 • Khi có xung đột lợi ích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tham khảo ý kiến những người đi trước cách thực hiện nhiệm vụ một cách có đạo đức.
 • Không đối xử đặc biệt với một số người dựa trên quan hệ cá nhân, quan hệ gia đình, hoặc liên kết học tập.
 • Quản lý tất cả các tài liệu và hồ sơ liên quan đến quyết định quan trọng và các vấn đề khác theo quy định quản lý tài liệu.
 • Không sử dụng ngôn ngữ không rõ ràng trong các tài liệu, tuân thủ các quy định trọng tài, và luôn luôn dùng đàm phán trong các vấn đề có liên quan.
2. Chống lại những yêu cầu bất công
Nhân viên nên chống lại những yêu cầu sai trái cản trở sự công bằng trong các hoạt động.
 • Tất cả nhân viên phải tự kiểm soát mình với các nghi thức cơ bản, trong khi những người cấp bậc cao nên tránh lạm dụng chức vụ để đưa ra những chỉ thị không hợp lý hoặc gây áp lực thái quá.
 • Nếu yêu cầu từ cấp trên được coi làcản trở việc thực hiện các hoạt động một cách công bằng, cấp dưới phải đối mặt với cấp trên đó và trình bày chi tiết về lý do khó khăn. Nếu việc yêu cầu vô lý tiếp tục diễn ra, cấp dưới phải tham khảo ý kiến các cấp trên khác về vấn đề này.
3. Nghiêm cấm việc lạm dụng quyền lực
Nhân viên không nên lạm dụng chức vị hoặc quyền lực để ra những yêu cầu không công bằng hoặc hưởng lợi từ việc giải ngân không đúng với đạo đức.
 • Ví dụ về việc lạm dụng quyền lực trong các giao dịch kinh doanh
  • Đòi hỏi thanh toán cho các hội họp, gặp gỡ của công ty, chi phí cho các hoạt động giải trí, chi phí công tác, thanh toán thẻ, thanh toán tín dụng, thanh toán các khoản cho vay.
  • Yêu cầu đối đãi đặc biệt cho một vị trí công việc, bán các sản phẩm hữu hình hoặc vô hình, mua bảo hiểm, tham gia bán hàng đa cấp, gây áp lực để đưa ra khoản vay cá nhân.
 • Nhân viên cần phải tránh gây ra gánh nặng quá mức cho khách hàng và nhà cung cấp do những chậm trễ cố ý.
 • Nhân viên không nên yêu cầu hoặc nhận bất kỳ tài trợ hoặc bảo trợ cá nhân nào.
 • Nhân viên không nên yêu cầu giảm giá quá mức hoặc các giao dịch miễn phí khi giao dịch với các nhà cung cấp.
 • Chuyển chi phí trang trí nội thất cho nhà cung cấp là vi phạm các quy định về công bằng thương mại.
03. Quan hệ với đối tác
1. Thực hành công bằng kinh doanh
Nhân viên nên tránh làm phức tạp hoạt động kinh doanh công bằng bằng cách áp đặt những điều sau đây lên nhà cung cấp.
 • Đòi hỏi hoặc nhận tiền mặt, phiếu quà tặng, hoặc quà tặng
 • Được tiếp đãi về các chuyến công tác, đi lại, và chỗ ở.
 • Chiếm simultaneous posts tại các nhà cung cấp mà không có sự cho phép của công ty.
 • Đi vay, cung cấp tài sản đảm bảo, đứng tên như bảo lãnh, hoặc tham gia vào việc cho thuê bất động sản với các nhà cung cấp.
 • Yêu cầu tuyển dụng các cá nhân cụ thể tại các nhà cung cấp
2. Các bữa ăn với nhà cung cấp
Tất cả các chi phí bữa ăn liên quan đến các cuộc họp với các nhà cung cấp sẽ được thanh toán bởi công ty.
 • Chi phí bữa ăn trung bình phải thấp hơn 20.000 won cho mỗi người. Các hội họp sau bữa ăn, bữa tiệc hoặc uống rượu đều bị cấm.
3. Đánh giá nhà cung cấp
Đánh giá nhà cung cấp sẽ được tiến hành một cách minh bạch và công bằng theo một tiêu chuẩn rõ ràng.
4. Lời hứa với nhà cung cấp
Chúng tôi sẽ giữ lời hứa của mình với nhà cung cấp
5. Cung cấp thông tin công bằng
Chúng tôi sẽ không phân biệt trong việc cung cấp thông tin khi đang tư vấn với nhà cung cấp.
04. Ngiêm cấm việc sử dụng tài sản công ty cho lợi ích cá nhân
1. Nghiêm cấm việc lợi dụng tài sản công ty cho sử dụng cá nhân
Nhân viên nên ngừng việc sử dụng tài sản công ty cho lý do cá nhân.
 • Nguồn nhân lực và nguyên liệu của công ty không nên được sử dụng cho mục đích cá nhân.
 • Nhân viên nên hạn chế lướt web, kinh doanh chứng khoán, trò chuyện, chơi trò chơi, và tham gia vào các hoạt động khác không liên quan đến công việc của họ.
 • Mạng điện tử của Công Ty không nên được sử dụng cho việc kinh doanh thứ cấp cá nhân hoặc sự thúc đẩy của các hoạt động kinh doanh của người khác.
2. Cấm nghề tay trái, hai nghề
Nhân viên nên hạn chế tham gia vào các nghề trung học hoặc hai ngành nghề mà không có sự đồng ý rõ ràng từ công ty.
 • Nhân viên không nên tham gia vào công việc thứ cấp hoặc giữ cùng lúc hai vị trí để tiếp tục lợi ích cho họ, và không nên thiết lập một công ty khác.
 • Nhân viên không nên đầu tư vào các nhà cung cấp hoặc sử dụng người thân của họ cho các khoản đầu tư gián tiếp.
 • Nhân viên không nên tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp đối với người lao động và các công ty cung cấp.
3. Quản lý hiệu quả ngân sách công ty
Ngân sách của công ty nên được sử dụng thực tế và hiệu quả theo mục tiêu và tiêu chuẩn của công ty.
 • Tất cả ngân sách nên được phân bổ theo các quy định,việc sử dụng tùy ý hoặc các thay đổi đều bị cấm.
 • Các chi phí không liên quan đến hoạt động công việc không được hoàn trả với các tài khoản chi phí công ty.
 • Ngân sách công ty cho khách hàng giải trí, chi phí hội nghị, chi phí vận hành bộ phận, và các chi phí đi công tác không được sử dụng cho giải trí cá nhân hoặc các mục đích kết nối mạng.
 • Thẻ tín dụng của Công Ty không nên được sử dụng cho mục đích cá nhân.
05. Bảo vệ thông tin Công Ty
1. Nghiêm cấm rò rỉ thông tin mật
Nhân viên không được để thông tin mật hoặc thông tin cao cấp ra bên ngoài, và thậm chí sau khi rời khỏi Công Ty, các thông tin có được trong công việc không được cung cấp ra bên ngoài mà không có sự chấp thuận của Công Ty.
 • Nhân viên không được tiết lộ thông tin mật của công ty trong thời gian hội nghị, bài giảng và hội thảo. Bất kỳ hình thức trao đổi thông tin chính thức với một tổ chức bên ngoài nào đều phải trải qua các thủ tục chính thức.
 • Nhân viên không nên tự ý sử dụng thông tin của khách hàng và các thông tin khác có lợi cho cá nhân mà không có sự chấp thuận của công ty.
 • Người quản trị nên kiểm soát thông tin để đảm bảo rằng thông tin bí mật của công ty không bị rò rỉ, và nên thực hiện các biện pháp an ninh thích hợp.
2. Cấm việc sử dụng các nguồn bên trong cho lợi ích cá nhân
Nhân viên không nên sử dụng thông tin bí mật có được trong thời gian làm việc tại công ty để theo đuổi lợi ích cá nhân.
 • Nhân viên không được cung cấp thông tin nội bộ để đổi lấy các khoản thanh toán, hoặc sử dụng thông tin để tham gia vào kinh doanh chứng khoán và các hành động khác vi phạm pháp luật bảo vệ thông tin và chứng khoán và hành động trao đổi.
 • Thậm chí sau khi rời khỏi công ty, nhân viên cũ không được cung cấp các tài sản trí tuệ, công nghệ, và các thông tin tình báo cho những người khác để tránh hậu quả pháp lý.
3. Sự bóp méo hoặc phá hủy thông tin
Nhân viên không được bóp méo, chế tạo, hoặc phá hủy thông tin liên quan đến công ty, và không nên tuyên truyền thông tin sai lệch hoặc những tin đồn.
 • Thông tin sai lệch không nên được báo cáo cho lãnh đạo cấp trên để ngăn chặn các quyết định thiếu chính xác.
 • Thông tin không được làm giả mạo để che đi hoặc hạn chế tối đa những sai lầm của nhân viên hoặc sự tham nhũng.
06. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
1. Hành vi ứng xử lành mạnh trong doanh nghiệp
Hành vi ứng xử lành mạnh và thực tế của doanh nghiệp tôn trọng các chuẩn mực và giá trị xã hội
 • Tố cáo tất cả những vi phạm gây cản trở những hoạt động lành mạnh của công ty
 • Thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua giáo dục, văn hóa, học bổng và công trình phúc lợi.
 • Khuyến khích các hoạt động tình nguyện của nhân viên để tiếp tục đóng góp cho xã hội.
 • Lịch sự lắng nghe và tôn trọng ý kiến và yêu cầu của người dân địa phương và người dân từ mọi tầng lớp.
 • Tiếp tục tạo ra các việc làm mới để góp phần phát triển nền kinh tế của quốc gia.
2. Hoạt động thân thiện với môi trường
Chính sách thân thiện môi trường
 • Tôn trọng các quy định bảo về môi trường và tích cực tham gia các chiến dịch bảo vệ môi trường
 • Xây dựng cơ sở cần thiết cho việc phòng ngừa ô nhiễm, cải thiện môi trường, và liên tục duy trì quản lý thích hợp.
 • Bảo vệ môi trường sống trong khu vực của hoạt động kinh doanh và cung cấp một môi trường sống dễ chịu cho người dân địa phương.
3. Quản lý an toàn và phòng ngừa tai nạn
Quản lý an toàn và phòng ngừa tai nạn
 • Duy trì quản lý an toàn, tỉ mỉ, đồng thời phát huy nỗ lực hết sức để ngăn ngừa tai nạn.
 • Trong trường hợp xảy ra tai nạn, đưa ra biện pháp nhanh chóng ưu tiên sự an toàn của khách hàng và người dân địa phương.
 • Công ty nên cung cấp các chương trình đào tạo liên tục và giáo dục cho người lao động về các biện pháp phòng ngừa tai nạn và các biện pháp khẩn cấp áp dụng khi thảm họa xảy ra.
 • Công ty sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên tất cả các cơ sở, vật chất (thang máy, thang cuốn, vv) và phòng ngừa tai nạn do lửa và khí đốt gây ra.