Giỏ hàng

Xu hướng và làm đẹp

I. Quyền lợi hội viên Member
I. Quyền lợi hội viên Member
- TÍCH LŨY 1% giá trị hóa đơn khi mua sắm tại LOTTE DEPARTMENT STORE (*) 100 VND = 1 điểm- SỬ DỤNG ĐIỂM ĐỂ MUA SẮM TẠI LOTTE DEPARTMENT STORE- CẬP NHẬT ƯU ĐÃI dành riêng cho H...
II. Quyền lợi hội viên MVG/ VIP
II. Quyền lợi hội viên MVG/ VIP
- TÍCH LŨY 1% giá trị hóa đơn khi mua sắm tại LOTTE DEPARTMENT STORE (*) 100 VND = 1 điểm- SỬ DỤNG ĐIỂM ĐỂ MUA SẮM TẠI LOTTE DEPARTMENT STORE- ƯU ĐÃI 10% khi mua sắm tại LOTTE ...
III. Tiêu chí xét hạng Hội viên MVG/ VIP
III. Tiêu chí xét hạng Hội viên MVG/ VIP
Hội viên MVG- Tổng giá trị mua sắm từ 200 triệu VND   Chú ý: Tổng giá trị mua sắm trong 1 ngành hàng chỉ được ghi nhận tối đa 100 triệu VND- Khách hàng phải mua sắm nhiều hơn 11...

Instagram

LOTTE DEPARTMENT STORE

instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram