Giỏ hàng

Xu hướng và làm đẹp

Thẻ Hội viên của Lotte Department Store là gì?
Thẻ Hội viên của Lotte Department Store là gì?
Thẻ Hội Viên của Lotte Department Store sẽ được cấp cho khách hàng khi mua sắm tại các cửa hàng của Lotte với nhiều ưu đãi đặc biệt.
Quyền lợi của Hội viên là gì?
Quyền lợi của Hội viên là gì?
Để biết thông tin chi tiết về Quyền lợi thẻ Hội viên, vui lòng ấn vào đây.
Tôi có thể đăng ký thẻ Hội viên Lotte Department Store ở đâu?
Tôi có thể đăng ký thẻ Hội viên Lotte Department Store ở đâu?
Việc đăng ký Thẻ Hội Viên Lotte Department Store được tiến hành tại quầy Đăng ký thẻ, phòng Dịch vụ khách hàng ở tầng 4.
Tôi có thể tích lũy điểm vào Thẻ Hội viên Lotte như thế nào?
Xin vui lòng cung cấp thẻ của bạn khi thanh toán, để nhân viên chúng tôi có thể tích điểm cho bạn. Nếu bạn quên đem theo thẻ, hãy đến Phòng dịch vụ khách hàng (Tầng 4) trong vòn...
Tôi có thể kiểm tra số điểm tích lũy trong thẻ Hội viên như thế nào?
Bạn có thể xem số điểm tích lũy tại bàn Thẻ Hội viên, Phòng dịch vụ khách hàng (Tầng 4)
Nếu tôi trả lại hàng thì số điểm tích lũy sẽ như thế nào?
Trong trường hợp trả lại hàng, số điểm tích lũy cho lần mua hàng đó sẽ bị trừ khỏi tài khoản.
1 2

Instagram

LOTTE DEPARTMENT STORE

instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram