Giỏ hàng

Tôi có thể đăng ký thẻ Hội viên Lotte Department Store ở đâu?

Việc đăng ký Thẻ Hội Viên Lotte Department Store được tiến hành tại quầy Đăng ký thẻ, phòng Dịch vụ khách hàng ở tầng 5.

Bài trước Bài sau