Giỏ hàng

Tôi có thể tích lũy điểm vào Thẻ Hội viên Lotte như thế nào?

Xin vui lòng cung cấp thẻ của bạn khi thanh toán, để nhân viên chúng tôi có thể tích điểm cho bạn. Nếu bạn quên đem theo thẻ, hãy đến Phòng dịch vụ khách hàng (Tầng 4) trong vòng 7 ngày sau khi mua hàng, cung cấp thẻ và hóa đơn để được tích điểm.

Bài trước Bài sau