Giỏ hàng

Xu hướng và làm đẹp

Máy ATM có thể tìm thấy ở đâu trong Lotte Department Store?
Máy ATM có thể tìm thấy ở đâu trong Lotte Department Store?
Máy ATM được đặt tại các Tầng 2/4/6 tại Lotte Department Store
Hiện tại, Lotte Department Store có bao nhiêu nhãn hiệu?
Hiện tại, Lotte Department Store có bao nhiêu nhãn hiệu?
Tính đến tháng 9 năm 2014, hơn 250 nhãn hiệu đã có mặt tại Lotte Department Store và trong tương lai sẽ tiếp tục có thêm những nhãn hiệu mới.
Tôi có thể tìm thấy thông tin về nhãn hiệu và vị trí của nó ở đâu?
Tôi có thể tìm thấy thông tin về nhãn hiệu và vị trí của nó ở đâu?
Quý khách vui lòng click vào đây để nhận thông tin về sơ đồ gian hàng.
Tôi có thể mang vật nuôi của mình vào Lotte Department Store không?
Hiện tại, quý khách vui lòng không đưa vật nuôi vào Lotte Department Store.
Thời gian mở cửa của Lotte Department Store?
Chúng tôi mở cửa hàng ngày từ 9:30 sáng đến 10:00 tối, bao gồm các dịp nghỉ (nghỉ lễ) lễ Tết.

Instagram

LOTTE DEPARTMENT STORE

instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram