Giỏ hàng

Xu hướng và làm đẹp

Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của Lotte Department Store như thế nào?
Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của Lotte Department Store như thế nào?
"Hình thức trả hàng được tiến hành trong vòng 7 ngày mua hàng. Hình thức trả/hoàn tiền không áp dụng cho các sản phẩm: - Đã được sử dụng/sửa chữa- Đồ điện tử Vui lòng trao đổi v...
Tôi có thể trả hàng hoặc hoàn tiền ở đâu?
Tôi có thể trả hàng hoặc hoàn tiền ở đâu?
Xin vui lòng đến cửa hàng bạn đã mua sắm cùng với hóa đơn và mặt hàng bạn mong muốn trả/hoàn tiền.
Tôi có cần trả lại quà tặng khuyến mãi trong trường hợp hoàn tiền không?
Tôi có cần trả lại quà tặng khuyến mãi trong trường hợp hoàn tiền không?
Có, bất kì quà tặng (phiếu khuyến mãi) nhận được khi mua hàng cần được trả lại cùng với hàng hóa, khi hoàn tiền.
Tôi có thể nhận tiền hoàn lại như thế nào?
Chúng tôi hoàn lại tiền thông qua hình thức thanh toán ban đầu

Instagram

LOTTE DEPARTMENT STORE

instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram