Giỏ hàng

Lotte Department Store

#

Công ty

Địa chỉ

1

Lotte Department Store

Quầy thu ngân từ tầng 1~5, toà Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội

2

Thai Express

Downtown Food, Tầng 3, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội

3

Tasaki BBQ

Downtown Food, Tầng 3, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội

4

Hotpot Story

Downtown Food, Tầng 3, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội

5Sushi KeiDowntown Food, Tầng 3, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội
6Truly VietDowntown Food, Tầng 3, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội
7MeiweiGourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội
8GojumongGourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội
9Central KitchenGourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội
10ArtiseeGourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội
11Honest KitchenGourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội
12Pizza 4PsTầng 1, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội


Bài trước