Giỏ hàng

HỘI VIÊN

GRILL 63

Giảm giá 10% trên tổng giá trị hóa đơn cho hội viên MVG và VIP tại Grill 63 (không áp dụng đối với ăn buffet).
Không áp dụng chiết khấu đối với đồ uống có cồn, mua lẻ chai rượu vang, và phí khui rượu tại các nhà hàng/ quầy bars của khách sạn Lotte.
Địa Chỉ: Tầng 63, Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, Hà Nội
Thời gian ưu đãi: 01/01/2019 – 31/12/2020

THE LOUNGE SKY

Giảm giá 10% trên tổng giá trị hóa đơn cho hội viên MVG và VIP tại The Lounge Sky.
Không áp dụng chiết khấu đối với đồ uống có cồn, mua lẻ chai rượu vang, và phí khui rượu tại các nhà hàng/ quầy bars của khách sạn Lotte.
Địa Chỉ: Tầng 38, Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, Hà Nội
Thời gian ưu đãi: 01/01/2019 – 31/12/2020

RED RIVER

Giảm giá 10% trên tổng giá trị hóa đơn cho hội viên MVG và VIP tại Red River
Không áp dụng chiết khấu đối với đồ uống có cồn, mua lẻ chai rượu vang, và phí khui rượu tại các nhà hàng/ quầy bars của khách sạn Lotte.
Địa Chỉ: Tầng 36, Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, Hà Nội
Thời gian ưu đãi: 01/01/2019 – 31/12/2020

PHARAOH'S BAR & UPPER

Giảm giá 10% trên tổng giá trị hóa đơn cho hội viên MVG và VIP tại Pharaoh’s Bar & Upper
Không áp dụng chiết khấu đối với đồ uống có cồn, mua lẻ chai rượu vang, và phí khui rượu tại các nhà hàng/ quầy bars của khách sạn Lotte.
Địa Chỉ: Tầng 63, Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, Hà Nội
Thời gian ưu đãi: 01/01/2019 – 31/12/2020

TOP OF HANOI

Giảm giá 10% trên tổng giá trị hóa đơn cho hội viên MVG và VIP tại Top of Hanoi
Không áp dụng chiết khấu đối với đồ uống có cồn, mua lẻ chai rượu vang, và phí khui rượu tại các nhà hàng/ quầy bars của khách sạn Lotte.
Địa Chỉ: Tầng 67, Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, Hà Nội

TASAKI BBQ

Chiết khấu 10% cho hội viên MVG, VIP của Lotte Department Store.
Không áp dụng song song với các chương trình ưu đãi của nhà hàng.
Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Downtown Food, Tầng 3, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội

TRULY VIET

Chiết khấu 10% cho hội viên MVG, VIP của Lotte Department Store.
Không áp dụng song song với các chương trình ưu đãi của nhà hàng.
Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Downtown Food, Tầng 3, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội

SUSHI KEI

Chiết khấu 10% cho hội viên MVG, VIP của Lotte Department Store.
Không áp dụng song song với các chương trình ưu đãi của nhà hàng.
Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Downtown Food, Tầng 3, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội

HOTPOT STORY

Chiết khấu 10% cho hội viên MVG, VIP của Lotte Department Store.
Không áp dụng song song với các chương trình ưu đãi của nhà hàng.
Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Downtown Food, Tầng 3, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội

THAI EXPRESS

Chiết khấu 10% cho hội viên MVG, VIP của Lotte Department Store.
Không áp dụng song song với các chương trình ưu đãi của nhà hàng.
Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Downtown Food, Tầng 3, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội

LOTTERIA

Giảm 10% tại các cửa hàng Lotteria cho tất cả Hội viên của Lotte Department Store

CENTRAL KITCHEN

Chiết khấu 10% cho hội viên MVG, VIP của Lotte Department Store.
Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Gourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội

GOJUMONG

Chiết khấu 10% cho hội viên MVG, VIP của Lotte Department Store.
Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Gourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội

HONEST KITCHEN

Chiết khấu 10% cho hội viên MVG, VIP của Lotte Department Store.
Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Gourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội

MEIWEI

Chiết khấu 10% cho hội viên MVG, VIP của Lotte Department Store.
Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Gourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội

DELICA-HANS

Giảm giá 10% trên tổng giá trị hóa đơn tại tiệm bánh Delica-Hans cho hội viên MVG và VIP
Không áp dụng chiết khấu đối với đồ uống có cồn, mua lẻ chai rượu vang, và phí khui rượu tại các nhà hàng/ quầy bars của khách sạn Lotte.
Địa Chỉ: Tầng B1, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Hà Nội
Thời gian ưu đãi: 01/01/2019 – 31/12/2020

ARTISEE

Chiết khấu 10% cho hội viên MVG, VIP của Lotte Department Store.
Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Gourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội

ANGEL-IN-US

Chiết khấu 10% cho toàn bộ hội viên của Lotte Department Store.
Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Tầng 1, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội

Lotte Legend Hotel Saigon

Áp dụng thanh toán bằng Voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Hồ Chí Minh

EVIAN SPA

Giảm giá 20% trên tổng giá trị hóa đơn cho hội viên MVG và VIP tại Evian Spa Hanoi
Địa Chỉ: Tầng 34, Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, Hà Nội
Thời gian ưu đãi: 01/01/2019 – 31/12/2020

Lotte Observation Deck

Chiết khấu 40% giá công bố cho hội viên MVG, VIP của Lotte Department Store
Giảm giá tối đa 4 vé cho mỗi hóa đơn và được mua vé giảm giá 10 lần 1 năm cho mỗi chủ thẻ MVG/VIP
Thời gian ưu đãi: 10/12/2018 – 10/12/2019