Giỏ hàng

HỘI VIÊN

- Tích lũy 1% giá trị hóa đơn khi mua sắm tại LOTTE Department Store (*) 100 VND = 1 điểm

- Sử dụng điểm để mua sắm tại LOTTE Department Store

- Cập nhật ưu đãi dành riêng cho Hội viên qua thư điện tử/tin nhắn và cẩm nang mua sắm hàng tháng

- Ưu đãi hấp dẫn từ hệ thống và đối tác