Giỏ hàng

Hiện tại, Lotte Department Store có bao nhiêu nhãn hiệu?

Tính đến tháng 9 năm 2014, hơn 250 nhãn hiệu đã có mặt tại Lotte Department Store và trong tương lai sẽ tiếp tục có thêm những nhãn hiệu mới.

Bài trước Bài sau