Giỏ hàng

Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của Lotte Department Store như thế nào?

"Hình thức trả hàng được tiến hành trong vòng 7 ngày mua hàng. Hình thức trả/hoàn tiền không áp dụng cho các sản phẩm:
- Đã được sử dụng/sửa chữa
- Đồ điện tử
Vui lòng trao đổi với nhãn hiệu bạn đã mua hàng để biết thêm chi tiết."

Bài sau