Giỏ hàng

PHIẾU QUÀ TẶNG

Điều khoản sử dụng

• Phiếu khuyến mại có giá trị mua hàng và dịch vụ tại Lotte Shopping Plaza Việt Nam (LOTTE) và các công ty liên kết.

• Mỗi phiếu khuyến mại chỉ được sử dụng để thanh toán 01 hóa đơn tại 01 gian hàng.

• Phiếu khuyến mại không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc phiếu khuyến mãi với giá trị nhỏ hơn.

• Nếu giá trị mua hàng nhỏ hơn giá trị phiếu khuyến mãi, khách hàng không được hoàn lại phần tiền dư.

• LOTTE không chịu trách nhiệm đối với phiếu khuyến mãi bị đánh cắp, bị mất, hư hỏng hoặc tẩy xóa.

• LOTTE không phát hành hóa đơn thuế GTGT khi khách hàng mua phiếu khuyến mãi.

Do một số lí do, việc sử dụng phiếu khuyến mãi có thể bị hạn chế tại một số cửa hàng hoặc mặt hàng ở các công ty liên kết. Đồng thời các công ty liên kết có thể thay đổi chính sách sử dụng phiếu khuyến mãi mà không cần báo trước.