Giỏ hàng

Nếu tôi mất thẻ Hội viên thì phải làm gì?

Trong trường hợp bị mất thẻ, xin vui lòng thông báo cho bộ phận Thẻ Hội viên, ở Phòng dịch vụ khách hàng (Tầng 4) ngay lập tức.

Bài trước Bài sau