Giỏ hàng

Nếu tôi trả lại hàng thì số điểm tích lũy sẽ như thế nào?

Trong trường hợp trả lại hàng, số điểm tích lũy cho lần mua hàng đó sẽ bị trừ khỏi tài khoản.

Bài trước Bài sau