Giỏ hàng

Tôi có thể kiểm tra số điểm tích lũy trong thẻ Hội viên như thế nào?

Bạn có thể xem số điểm tích lũy tại bàn Thẻ Hội viên, Phòng dịch vụ khách hàng (Tầng 5)

Bài trước Bài sau